Contact

Het uitgiftepunt voor de voedselpakketten is Edisonstraat 48a te Doetinchem. Dit is geen bezoekadres – men kan hier alleen terecht met een bevestigingsbrief waarin staat dat betrokkene een pakket kan afhalen.

 

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Algemene vragen: info@voedselbankdoetinchem.nl

Hulpverleners en aanvraag voedselpakket: aanmelding@voedselbankdoetinchem.nl

Voedselaanbod: voedselverwerving@voedselbankdoetinchem.nl

 

VOEDSELBANK DOETINCHEM
Edisonstraat 48 a
7006 RE Doetinchem
 

Telefonische bereikbaarheid

Op werkdagen van 09.00-14.00 uur: 0625043183

 

UITGIFTEPUNT BRONCKHORST

Vincent van Goghstraat 74, 7021 ED Zelhem

 

Vrz. : Peter Bob Peerenboom: voorzitter@voedselbankdoetinchem.nl 
Secr. : Frans Roel: secretaris@voedselbankdoetinchem.nl

Bankrek: Rabobank NL54RABO0110436008 (donaties svp via de donatieknop op de homepage)

Informatie/voorlichting

Bent u geïnteresseerd en u wilt kennismaken met het werk van de Voedselbank Doetinchem neem dan contact op met het secretariaat. Velen van ons hebben wel eens van een Voedselbank gehoord maar hebben geen idee wat dat in de praktijk betekent. Gedacht wordt "een Voedselbank is toch niet nodig in een rijk land als het onze?" De waarheid is anders hoe vervelend dat ook is. Vanwege schulden en de ingewikkelde regelgeving rond inkomen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, enz.) komen veel mensen in de problemen. De gevolgen zijn schrijnend: bijna een miljoen Nederlanders waaronder ZZPers, alleenstaande moeders met kinderen, gezinnen en toegelaten vluchtelingen krijgen te maken met de armoedeval. De Voedselbank biedt mensen die beneden het bestaansminimum geraken de helpende hand in de vorm van een wekelijks voedselpakket gedurende de schuldsanerings periode van 3 jaar. Bij hoge uitzondering wordt deze periode verlengd. Om meer inzicht te geven in en over de werkzaamheden van de Voedselbank geven wij voorlichting op aanvraag aan gemeente, kerkgenootschappen, serviceclubs en scholen.

 

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Schroom dan niet contact met ons te zoeken. Hoe dat moet vindt u in onze klachtenregeling of stuur een mail naar de secretaris van het bestuur.

 

Waar kunnen we u mee helpen?