Vrienden van de Voedselbank

Met sommige personen en organisaties hebben wij een langdurige relatie. Zijn ondersteunen ons  bij onze bedrijfsvoering met adviezen en/of in natura. Hieronder volgen hun namen voor zover daar afspraken over zijn gemaakt. Anderen ondersteunen ons anoniem.

 

qlant - imagobouwers Ester van der Haar, directeur bestuurder Amphion Cultuurbedrijf.
Klaas Bakker, predikant
  Gijs Jolink, artiest
   

 

 

}