Vrijwilligers

De Voedselbank Doetinchem werkt uitsluitend met vrijwilligers. Hebt u belangstelling om als vrijwilliger mee te doen? Meldt u dan aan via de mail (info@voedselbankdoetinchem.nl) en geef uw naam, telefoonnummer en/of emailadres door, dan nemen wij contact met u op.

Meer informatie over het werk van Voedselbanken vindt U in deze brochure.

 

Iedere week worden ruim 200 paketten klaargemaakt en uitgegeven door ongeveer 70 vrijwilligers. Een geweldige prestatie. Om 14.00 start de uitgifte van de voedselpakketten. Iedere cliënt krijgt een pakket, waarbij een vaste basis wordt aangevuld met versproducten zoals groente, fruit en brood.

 

In Zelhem werkt een ploeg vrijwilligers voor de uitgifte aan cliënten in de gemeente Bronckhorst. De bevoorrading gaat vanuit Doetinchem.

 

Door de week wordt voedsel ingezameld van supermarkten; ook komt er veel binnen via zorgboerderijen, inzamelingsacties van vrijwilliigers, kerken, enz. Tevens doneren bedrijven ons voedingsmiddelen. Al het voedsel dat binnenkomt moet worden gecontroleerd, gesorteerd en van max. uitgiftedatum voorzien. Een enorme klus waarbij chauffeurs en vrijwilligers in het magazijn nauw samenwerken.

 

De coördinatoren zorgen voor een goede gang van zaken en dragen de verantwoording voor de administratieve begeleiding van het uitgifte proces.

 

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteitscode

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. De gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze voedselbank van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

 

Vertrouwenspersonen

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarmee iedere vrijwilliger van onze organisatie contact kan opnemen. Klik hier voor de details van de regeling en de contactgegevens. 
 

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.