De voedselbank

OPEN DAG

Op zaterdag 20 oktober hebben wij een open dag georganiseerd. Ruim 75 belangstellenden kwamen bij ons op bezoek en kregen uitleg over de werkwijze van de Voedselbank. Wij waren blij verrast door het aantal bezoekers. Onze vrijwilligers gaven met plezier antwoord op de vele vragen die onze gasten stelden. Kortom een succes dat om herhaling vraagt.

 

Criteria e.a.

Welkom op onze website. In januari 2018 zijn door de landelijke vereniging de criteria voor het in aanmerking komen voor een voedselpakket verruimd. De criteria sluiten nu aan bij de landelijke normen die door het NIBUD worden opgesteld. Naast een kleine ophoging van de bedragen zijn er vooral ook meer aftrekposten bijgekomen. Hierdoor loont het zeker de moeite om bij twijfel nog eens goed het formulier in te vullen. De details kunt u hier downloaden

De Voedselbank Doetinchem is gevestigd op Edisonstraat 48a. In Zelhem hebben wij een uitgiftepunt voor de inwoners van de gemeente Bronckhorst. Onder het kopje "Info en Contact" vindt U ons E-mail adres en telefoonnummer waarop we op een aantal vaste momenten bereikbaar zijn. Buiten de genoemde tijden kunt u inspreken op ons antwoordapparaat, waarna wij u terugbellen.

Hulpverleners kunnen bij "Aanvraag" een intakeformulier downloaden. De formulieren kunnen via de mail als ook via onze postadres worden ingezonden.

Wij hechten aan uw privacy. Hoe wij met gegevens omgaan kunt u lezen in ons privacyreglement.

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee iedereen op de juist manier van dienst kunnen zijn. 

Met vriendelijke groet,    

Het Bestuur

 

Taak van de Voedselbank Doetinchem

In een rijk land als Nederland is helaas de Voedselbank hard nodig. Oorzaak is dat mensen door omstandigheden, al dan niet door eigen gedrag, in de financiele problemen terecht zijn gekomen. Voor de oplossing wordt hierbij vaak de hulp ingeroepen van een hulpverlenende instantie, b.v. de Buurtcoach. Als de schulden erg hoog zijn en daardoor niet gemakkelijke oplosbaar wordt het Bureau Financiële Ondersteuning van de Gemeente ingeschakeld om te helpen. Ondanks deze aanpak komen veel van deze mensen toch (tijdelijk) onder het sociale minimum met alle negatieve effecten van dien. Voor die mensen die hierdoor in de problemen komen biedt de Voedselbank de mogelijkheid voor (tijdelijke) voedselhulp om de ontstane problemen te verlichten.

Het voedsel

Het voedsel wordt ingezameld via producenten en (tussen)handel, zoals bij distributiecentra, winkelketens en kleine producenten. Deze stellen de producten om verschillende redenen gratis beschikbaar b.v. omdat producten niet worden afgenomen, over uiterste verkoop datum dreigen te gaan of al zijn gegaan. De voedselbank zorgt er altijd voor dat de producten veilig zijn en zonder bezwaar kunnen worden geconsumeerd. De Voedselbank moet hierbij voldoen aan de regels van de Voedsel en Waren Autoriteit, die de voedselbank hier ook frequent op controleert.  Wilt u hierover meer weten klik dan hier voor de website van de Voedsel- en Waren Autoriteit.