De voedselbank biedt ondersteuning

Taak van Voedselbank Doetinchem

In een rijk land als Nederland is helaas de Voedselbank hard nodig. Oorzaak is dat mensen in de financiele problemen terecht zijn gekomen. Voor de oplossing daarvan wordt vaak de hulp ingeroepen van een hulpverlenende instantie in Doetinchem is dat de Buurtcoach. Als de schulden erg hoog zijn en daardoor niet gemakkelijk oplosbaar, wordt het Bureau Financiële Ondersteuning van de Gemeente ingeschakeld om te helpen. Ondanks deze aanpak komen veel mensen toch (tijdelijk) onder het sociale minimum met alle negatieve effecten van dien. Voor die mensen biedt de Voedselbank de mogelijkheid om tijdelijk een beroep te doen op voedselhulp.

 

Het voedsel

Het voedsel wordt ingezameld via producenten en (tussen)handel, zoals bij distributiecentra, winkelketens en kleine producenten. Deze stellen de producten gratis beschikbaar b.v. omdat producten niet worden afgenomen, over de uiterste verkoop datum dreigen te gaan of al zijn gegaan. De voedselbank zorgt er altijd voor dat de producten veilig zijn en zonder bezwaar kunnen worden geconsumeerd. De Voedselbank moet hierbij voldoen aan de regels van de Voedsel en Waren Autoriteit, die de voedselbank hier ook frequent op controleert. Meer informatie hierover vind u op de website van de Voedsel- en Waren Autoriteit.