De voedselbank biedt ondersteuning

Wilt u zich afmelden voor het voedselpakket? Klik dan op bovenstaande knop

Let op: tijdstip uitgifte Zelhem gewijzigd: 15.00-16.00 uur

In verband met een aantal veranderingen rond de uitgifte, is het tijdstip van uitgifte in Zelhem gewijzigd. De uitgifte start om 15.00 uur en sluit om 16.00 uur. Klanten worden gevraagd niet te lang van te voren te komen, met één persoon zonder familie en goed afstand van elkaar te houden.

Zonder inkomen door de Coronacrisis?

Zit u plotseling zonder inkomen door de Coronacrisis en heeft u onvoldoende liquide middelen om de dagelijkse boodschappen te doen? Dan komt ook U in aanmerking voor hulp door de Voedselbank. Dankzij de inzet van velen kunnen we blijven functioneren. Schroom niet om een aanvraag in te dienen. Veel loketten zijn minder bereikbaar; de kortste procedure voor een aanvraag gaat via het PAD: bel 0652225763 of mail: info@padoetinchem.nl. Dit geldt momenteel ook voor de inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Hulp nodig maar u weet niet hoe?

In de animatie wordt door Steffie uitgelegd wat de voedselbank doet en voor wie. Denkt u in aanmerking te komen voor hulp door de voedselbank? Doe de zelftest op de landelijke website: Komt u in aanmerking?  Neem contact op met uw buurtcoach (Gemeente Doetinchem), het sociaal team (Gemeente Bronckhorst) of met het

Platform Armoedebestrijding Doetinchem (bel 0652225763 of mail: info@padoetinchem.nl). Die helpen u verder.

 

Taak van Voedselbank Doetinchem

In een rijk land als Nederland is helaas de Voedselbank hard nodig. Oorzaak is dat mensen in de financiele problemen terecht zijn gekomen. Voor de oplossing daarvan wordt vaak de hulp ingeroepen van een hulpverlenende instantie. In Doetinchem is dat de Buurtcoach, in Bronckhorst het sociaal team. Veel mensen komen onder het sociale minimum met alle negatieve effecten van dien. Voor die mensen biedt de Voedselbank tijdelijk voedselhulp.

 

Het voedsel

De Voedselbank koopt zelf geen voedsel. Het voedsel wordt ingezameld via producenten en (tussen)handel, zoals bij distributiecentra, winkelketens. Ook krijgen wij voedsel van zorgboerderijen, boeren en particulieren. Iedereen stelt de producten gratis beschikbaar. Daarnaast worden inzamelingen gehouden in supermarkten, kerken, e.d. De voedselbank zorgt er altijd voor dat de producten veilig zijn en zonder bezwaar kunnen worden geconsumeerd. Wij voldoen aan de regels van de Voedsel en Waren Autoriteit, die de voedselbank hier ook frequent op controleert. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Voedsel- en Waren Autoriteit.

 

/site/images/upload/files/1537215138-DEFVrijwilligersbrochure_2018.pdf