Privacy verklaring

Privacyverklaring Voedselbank Doetinchem


De Voedselbank Doetinchem helpt mensen in de Gemeente Doetinchem en Bronckhorst die onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank Doetinchem vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom informeren wij u in dit document over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken ('verwerken').

 

Persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

  • Wanneer u een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, zal de aanvragende instantie (buurtcoach, PAD, bewindvoerder, enz.) in elk geval vragen om uw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven. De benodigde gegevens staan in het aanvraagformulier en worden door de aanvragende instantie naar de Voedselbank gestuurd.
  • Wanneer u als vrijwilliger bij een Voedselbank werkt, verwerken wij uw contactgegevens, uw motivatiebrief en de gegevens uit uw cv.
  • Als u een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
  • Tot slot verwerken wij ook uw contactgegevens als u leverancier bent voor de Voedselbank.
  • Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, verwerken wij uw naam en e-mailadres.

 

De Voedselbank Doetinchem draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is en wij hiervoor van u schriftelijke toestemming hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.

We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens worden bewaard tot maximaal 2 jaar nadat U van een van onze diensten gebruik heeft gemaakt of bij ons betrokken bent geweest.

 

Rechten

Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat u deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, verwijderen wij ze uit onze bestanden. Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening  persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

U heeft voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode uw persoonsgegevens niet veranderen en/of verwijderen.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

 

Vragen & klachten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

 

Voedselbank Doetinchem

Edisonstraat 48 a

7006 RE Doetinchem

info@voedselbankdoetinchem.nl

 

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

 

Doetinchem, 13 juni 2018