Landelijke criteria verruimd

Het normbedrag wordt verhoogd van €300,- naar €315,-. Hiermee volgen de Voedselbanken het inflatiecijfer van 5% van het NIBUD. Nieuw is de rubriek ‘sociale participatie’ waarin de kosten in het kader van maatschappelijke activiteiten worden meegenomen. Dat betekent in de praktijk dat meer mensen voor een voedselpakket in aanmerking komen. Denkt u in aanmerking te kunnen komen voor een Voedselpakket? Raadpleeg de landelijke website (kom ik in aanmerking) of vraag direct een pakket aan via onze website.