Criteria vereenvoudigd en verruimd

Het normbedrag is het bedrag dat in een huishouden overblijft na van alle inkomsten de vaste lasten en een aantal andere uitgaven af te trekken. Door het normbedrag te verhogen en de manier van berekenen te vereenvoudigen wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor een pakket. Vanaf 1 januari worden voor de meeste uitgaven in een huishouden vaste bedragen gerekend. Dit voorkomt dat hiervoor allerlei schriftelijke documenten moeten worden overlegd. Ook worden redelijke bedragen voor het houden van huisdieren in het vervolg meegenomen. Mogelijke klanten kunnen via de website zelf de berekening uitvoeren. Ook kunnen zij zichzelf met een apart formulier aanmelden. Daarmee wil de Voedselbank de drempel verder verlagen. Wij doen een oproep aan iedereen om zich vooral aan te melden als men denkt aan de criteria te voldoen. Voedsel is er genoeg, maar mensen moeten zelf wel de stap over de drempel wagen. De criteria en het formulier staan op onze website (www.voedselbankdoetinchem.nl). Als iemand moeite heeft met het aanmelden kan een beroep gedaan worden op een hulpverlener. En als die er (nog) niet is, zijn vrijwilligers van het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (www.padoetinchem.nl of tel. 0652225763) graag bereid een handje te helpen.