Aanvraag

Een aanvraag kan alleen ingediend worden door een hulpverlenende instantie (Buurtcoaches, Specialistische thuiszorg, de Diakonie, GGnet, Vluchtelingenwerk, Verslavingszorg etc.). Particulieren kunnen dus niet zelf een rechtstreeks verzoek aan de Voedselbank richten voor voedselhulp.

In die gevallen waar (nog) geen hulpverlenende instantie is betrokken bij de aanvraag, kunnen inwoners van de gemeente Doetinchem zich gratis wenden tot het PAD (Platform Armoedebestrijding Doetinchem), tel. 0652225763. Het PAD zal toetsing doen en als men voldoet aan de criteria een aanvraag indienen bij de Voedselbank. Klik hier voor meer informatie over het PAD.

Inwoners van de gemeente Bronckhorst kunnen zich wenden tot het Sociaal-team van de gemeente. Hun bereikbaarheid vindt u op de website van de gemeente.

Om ondersteuning van de Voedselbank aan te vragen dient het aanvraagformulier ingevuld en door de hulpverlenende instantie ondertekend, te worden gestuurd naar de Voedselbank in Doetinchem. Het liefste ontvangen we de aanvraag via de mail: info@voedselbankdoetinchem.nl Nadat een aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de betrokkene (de ontvanger van het pakket) een bericht via zijn hulpverlener, vanaf wanneer en waar het wekelijkse voedselpakket kan worden afgehaald.

Termijn

Een voedselpakket wordt voor een vastgestelde periode uitgereikt. Indien de situatie van de betrokkene niet is veranderd kan een verlenging plaats vinden. De herindicatie zal in dat geval opnieuw door de hulpverlener moeten worden ingediend en opgestuurd, zodat bij de voedselbank bekend is dat betrokkene met zijn hulpverlener in contact is. Voor de Gemeente Doetinchem zijn daar vaste afspraken over gemaakt met de buurtcoaches.

Verandering in de situatie

Indien de financiele situatie in positieve zin veranderd, is de ontvanger en/of zijn hulpverlener verplicht dit te melden bij de Voedselbank. Wij zullen dan opnieuw toetsen of een voedselpakket nog nodig is.

Samenwerking

De Voedselbank Doetinchem en de Minimannamarkt (Doetinchem en Ulft) hebben één aanvraagformulier. Na het invullen moet het formulier apart naar beide organisaties worden verzonden voor zover van toepassing. De criteria voor de Minimannamarkt zijn wat ruimer. De precieze criteria staan op het formulier vermeld.

Daarnaast voldoen cliënten van de Voedselbank Doetinchem ook aan de criteria van de Kledingbank Doetinchem. Daarvoor moet wel een apart formulier worden ingevuld. De Voedselbank heeft tevens afspraken met de Kledingbank in Zelhem; onze cliënten kunnen een briefje vragen bij het ophalen van het Voedselpakket, waardoor zij in Zelhem gratis worden geholpen.

Klik hier voor het downloaden van een aanvraagformulier

NB: In cel A33 van het bestand treft u de criteria aan. U kunt hetzelfde aanvraagformulier gebruiken voor de VB en een pasje van de Mini Mannamarkt in Doetinchem en Ulft.

Mail de aanvraag voor de Voedselbank naar: info@voedselbankdoetinchem.nl

Voor de Minimanna markt in Doetinchem naar: info@minimanna.nl

Voor de Minimanna markt in Ulft: ulft@minimanna.nl