Voor hulpverleners

Diegene die vanuit haar of zijn professie in contact komt met de doelgroep – en voldoende inzage heeft in de thuissituatie van de familie óf persoon waarvoor een pakket wordt aangevraagd voldoende kent – kan een aanvraag indienen.

De Voedselbank heeft een formulier (Excelbestand) dat U hier kunt downloaden. Dit formulier moet door de hulpverlener, al dan niet samen met de betrokkene, ingevuld en opgestuurd worden naar de voedselbank. Dit kan zowel per e-mail als per post. Normaal gesproken worden volledig en goed ingevulde formulieren binnen een week beoordeeld.

Op het formulier wordt gevraagd naar adresgegevens en een berekening van het netto vrij te besteden inkomen (leefgeld). Daarnaast moet worden aangegeven voor hoe lang de voedselhulp naar verwachting nodig is. De eerste keer kan dit maximaal 3 maanden (13 weken) zijn. Daarna moet er geëvalueerd worden en zo nodig opnieuw een aanvraag worden gedaan door de hulpverlener.

Na 3 maanden kan bij de 2e aanvraag een langere periode worden aangegeven, maximaal een half jaar (26 weken) en kan de hulpverlener zelf bepalen wat logische evaluatiemomenten zijn. Na elk evaluatiemoment of na elk half jaar zullen de cliënt en hulpverlener actie moeten ondernemen. Hiertoe ontvangen ze van de VB een uitnodiging. Voor de herhaalaanvragen van cliënten in Doetinchem hebben wij vaste afspraken met het Buurtplein. Cliënt kan contact opnemen met zijn/haar Buurtcoach. DIt heeft tot doel om er zeker van te zijn dat er voor de betrokken cliënten ook structureel gewerkt wordt aan een oplossing van zijn/haar situatie.

 

In principe kan er door een gezin of persoon maximaal 3 jaar gebruik worden gemaakt van de Voedselbank. De periode van 3 jaar loopt parallel met de periode van een eventuele schuldsanering

Het doel van de ondersteuning is dat de betrokkene door middel van hulpverlening uit de financiële problemen te krijgen, zodat betrokkene weer zelf kan voorzien in zijn of haar onderhoud. Overigens moet men zich realiseren dat een ingediende aanvraag, waarbij aan alle criteria is voldaan, niet automatisch gehonoreerd wordt. Er moet immers wel voldoende voedsel beschikbaar zijn om extra pakketten samen te stellen. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt de aanvrager op een wachtlijst gezet. Mocht na drie jaar de ondersteuning met een voedselpakket nog noodzakelijk zijn, dan kan de hulpverlenende instantie daartoe een gemotiveerd verzoek richten aan de VB.

 

Download hier het aanvraag formulier.

Meer weten over de werkwijze, download hier onze folder!

De toekenningscriteria kunt u hier downloaden.